Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

| UiTOAVKS VAX W. E. •>■ TJEENK WTLLTNK tk. ZWOLLE.

4'. II. C'IjA AWiKK «'H «I. <«• HAJREIOOI', Li>i>rbook voor (lc Groenteteelt. Met veli^

illustraties. 2" vermeerderde druk 3- —

C. !|. t'LAAMHKK, Kngolst'ln' en lodcr*

laiulselie Uiirklrn, at'zetplaatsen voor tuinbouwproducten. Met een voorwoord van H. S. J. Maas, ConsuiG emiraat der Nederlanden te Londen. Met illustraties. 1.80

l>r. .1. Th. ( ATTIK, lJcines(ingsl<'or voor «Ifii tuinbouwer

^«■(lorlaiiiUclic Tninlnmw almanak, onderredactie van B. A. Plempeb van -Baleh en C. H. < laasskk. Verschijnt jaarl. sedert 1898 . . . • • • • °-7d

.1. ]iOOniAK« llodcriic Hocmlprlwlt. Met

vele illustraties • (M)(J

W. II. WISSKL1*K, Jli'sf en Bemesting.

2r dr. Naar liet hoogd. van Prof. Dr. R. Heinrich. 1.25

W . Bi. WIMMKMXK, Kleine Bemestingsleer voor liïindbou\vwintercursussen . 0.45

« ll.« INSKI JXK A .1.1». I'RIESTKB. I»lnntenteelt. Handboekje ten dienste van landbouwwintercursussen en practische landbouw eis. 2 ' I'. 1-

F. .8. V\y l'KSl'll, Bel*nopte handleiding tol «3e kt'tinis van den Xederlamlselieii liaiKlbouw. Met een inleidend woord van F. B. Löhnis. Tweede geheel herziene en vermeerderde druk. Met vele illustraties °-

%. VAX LKKl'WK.V De Wederlamlselie Veeteelt. Met vele illustraties 1-90

Sluiten