Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot de groep Duc van Tholl worden gerekend: 1°. Enkele Duc van Tholl (de type);

2°. Duc van Tholl maximus, eene variëteit, welke eene verbetering is, zoowel wat bol als bloem betreft, van de gewone enkele duc en daaruit voor ongeveer 30 jaren is ontstaan bij een te Uitgeest wonenden kweeker. K. Zaadnoordijk ; 3°. Duc van Tholl cramoisie;

4°. Duc van Tholl gloriosa. wat als een synoniem van Duc van Tholl cramoisie is te beschouwen, ofschoon men voorheen de meening was toegedaan, dat men hier met twee verschillende soorten te doen had:

5°. Duc van Tholl cochenille, eene zeer verdienstelijke grootbloemige variëteit. Zij werd omstreeks 40 jaren geleden door den Uitgeester kweeker M. Zaadnoordijk uit zaad gewonnen. Bij den verkoop van diens nalatenschap werd de geheele partij aangekocht door zijn zoon, R. Zaadnoordijk, te Limmen en door dezen in den handel gebracht. Door de vaste commissie van de Nederlandsche Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde werd op hare bijeenkomst van 12 Februari 1890 aan deze verscheidenheid een getuigschrift le klasse toegekend;

i ">°. Duc van Tholl scarlet. deze soort is uit zaad gewonnen door de firma Gebr. Eldkring te Overveen. Zij wordt bij gi'oote hoeveelheden gekweekt en munt in het bizondei uit door de eigenschap van gemakkelijk te kunnen worden vervroegd. Deze verscheidenheid droeg voorheen den naam van enkele vroege tulp Dolfijn, die echter nu geheel in onbruik is geraakt:

7°. Grand Duc van Tholl. oranje. Deze werd voor een 35-tal jaren gevonden door Albertus Wernke, te Wijk aan Duin. Zij is ontstaan uit Scarlet duc. Meende men destijds dat deze soort opgang in den handel zou maken, die verwachting is niet verwezenlijkt. Ze wordt nu weinig

meer gekweekt;

8°. Duc van Tholl. geel. de bekende vaiiëteit, welke voor vroeg broeien zeer geëigend is:

9°. Duc van Tholl, geel echt. Deze is pl. m. 45 jaren geleden met één bloemblaadje begonnen te verloopen, bij den heer T. Teeuwen op „Vruchtrijk" te Haarlem en constant geel geworden. Zij is echter zeer zwak. vervuurt spoedig en kweekt daardoor zeer slecht:

10". Duc van Tholl. vermilloen. eenigszins overeenkomend

Sluiten