Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door een der Hollandsche exporteurs werd zij reeds voor verscheidene jaren in Amerika aangeboden onder den naam van Eldorado. De Amerikanen zijn het geweest, welke op de goede hoedanigheden dezer verscheidenheid hebben gewezen en thans neemt zij eene eerste plaats onder de handelssoorten in. In deze omstandigheid ligt voor onze Hollandsche bloembollenkweekers eene les, waarvan wij zeer veel kunnen leeren. Veel te weinig kennen wij de hoedanigheden onzer producten en moeten wij daarop door buitenlanders attent worden gemaakt. Hierin schuilt eene groote fout, want over het algemeen wordt de waarde der variëteiten niet voldoende onderzocht, vóórdat men ze begint te kweeken. Meer onderlinge tentoonstellingen, meer onderlinge perkbeplanting zou dit euvel zoo al niet geheel wegnemen, dan toch zeer belangrijk kunnen verminderen.

Couleur Cardinal. Deze thans zeer gevraagde vaneteit is reeds van ouderen datum. Hare prachtige kleur en mooie stand maakt haar tot eene gewilde verscheidenheid, welke vooral in den Amerikaanschen handel zeer gezocht is.

Duchesse de Panna. Deze variëteit, welke ons wel eenigszins doet denken aan de bekende Keizerskroon (Grand Duc), is eene zaailing der firma Zocher en Voorhelm Schneevoogt te Haarlem en kwam in 1837 voor het eerst in den handel. Zij is eene variëteit, welke uitstekend kweekt en door hare groote bloemen zich voor verschillende doeleinden goed leent. Uit Duchesse de Panna is eene gestreepte verscheidenheid ontstaan, welke^ in den handel bekend is onder den naam van Duchesse d' Autrichienne.

Dusart, eene roode variëteit, welke vooral in Engeland veel gevraagd wordt voor perkbeplanting. Voorheen was de partij in ééne hand en eerst in de laatste jaren is zij meer algemeen verspreid en wordt nu ook steeds meer gekweekt.

Gele Prins. Deze altijd nog gewilde en bij groote massa s gekweekt wordende tulp is eene van zeer ouden datum. Toch behoort zij tot degene, welke in menig opzicht door geen enkele in deze kleur wordt overtroffen. Zij wordt bij massa's in het buitenland gebruikt. Gele Prins laat zich zeer gemakkelijk vervroegen en is dan uitmuntend geschikt voor bloemschikking. Ook als tulp voor perkbeplanting leent zij zich bij uitnemendheid. Staande

Sluiten