Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beplanting in Engeland veel gebruikt wordt. Zij wordt daar genoemd Queen ot the Violets. Van licht violette kleur maakt zij, geplant in vereeniging met andere tulpen van de/elfde hoogte, een uitmuntend effect.

Princess Marianne; deze witte, met rood afgezette tulp heeft door haar fraaien vorm en groote bloemrijkheid zeer veel waarde voor perkbeplanting. Vóór enkele jaren besteedde men voor haar betrekkelijk zeer hooge prijzen, welke tot zelfs f 12 — per 100 gingen. Spoedig echter is het gebleken, dat deze prijs niet in overeenstemming was met hare waarde en thans wordt ze zeer billijk verkocht, waardoor zij binnen het bereik is gekomen van onze afnemers, weike haar dan ook voor perkbeplanting bij groote hoeveelheden betrekken.

Pink Beauty, eene rösekleurige variëteit van den lateren tijd. Zij werd te Uitgeest uit zaad gewonnen en kwam vóór omstreeks 25 jaren voor het eerst in den handel. Zij behoort tot de laatbloeiende tulpen. De groote fraai gevormde bloem maakt, op haar stevigen stengel, een mooi effect. Voor beplanting van perken zal zij dan ook, wanneer voldoende hoeveelheden kunnen worden aangeboden, ongetwijfeld veel worden gevraagd, (jok om te worden vervroegd is zij uitmuntend geschikt, ofschoon zij niet zeer vroeg in bloei komt. Pink Beauty maakt een grooten bol. welke zeer goed kweekt.

Pottebakker wit. Deze altijd nog gevraagde en veel gekweekt wordende verscheidenheid behoort tot de beste der witte tulpen. Zij is waarschijnlijk te Uitgeest uit zaad gewonnen en behoort tot de oudste nu nog in den handel bekende enkele vroege tulpen. Bij het vervroegen wordt zij nog door geen enkele andere witte overtroffen. Uit haar zijn verloopen: 1°. eene roode variëteit van groote waarde, waaraan men jaren lang ten onrechte den naam gaf van Pottebakker scarlet, Eerst lin de laatste jaren is deze naam vervangen door dien van Grace Darling. Ongetwijfeld zal deze variëteit, welke alle goede hoedanigheden harer afkomst behouden heeft, eenmaal een eerste plaats innemen in de rij der voornaamste handelstulpen-. 2°. Pottebakker, wit met gelen voet; aan deze was de naam gegeven van L'Unique. Een Engelsch kweeker kon zich met dezen naam echter niet vereenigen en noemde haar Brunhilde. Na eenig geschrijf heen en weder

Sluiten