Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de dubbele tulpen zyn de voornaamste: Duc van Tholl, van deze zijn de bladeren zilverwit gerand.

Iai Candeur ; deze reeds beschreven verscheidenheid komt als bontbladerige in twee vormen voor, zoowel Zilverbont, als Goudbont, waarvan de laatste wel de fraaiste genoemd kan worden.

Rex Rubrorum, ook reeds beschreven, heeft de eigenaardigheid, dat de bladeren niet alleen lijn zilverwit gerand zijn, maar dat ook tegelijk de bloem is veranderd. Zonder voorbehoud kan de bloem van deze variëteit van veel beter hoedanigheid worden beschouwd dan die van de oorspronkelijke. liet komt mij voor, dat van deze variëteit, welke zeer veel gekweekt wordt, tot op heden nog geen genoegzaam gebruik wordt gemaakt. Voor perkbeplanttng is zij onovertroffen.

Tournesol, van deze kennen wij eene fijne zilver gerande, welke echter zeer weinig in de cultures voorkomt.

Gele Roos. Van deze dubbele late tulp komen twee vormen voor, de Zilverbonte en de Goudbonte, waarvan de eerste minder bekend is dan de laatste. De Goudbonte is van beide verreweg de schoonste te noemen.

f. Tulipa Gesneriana Monstrosa.

Deze eigenaardige, sierlijke en grillige Tulpen met haar groote diep ingesneden en onregelmatige bloemen van overweldigende pracht van kleuren, kunnen gevoegelijk als eene afzonderlijke groep beschouwd worden. Door de kweekers hier te lande worden zij Parkiet of Monstróse tulpen genoemd. In Engeland noemt men ze Parrot Tulpen, terwij] onze Duitsche naburen er den eigenaardigen naam van Papagei-Tulpen aan geven. De bloemen zijn voor versiering en bloemwerken zeer geschikt. Een gebruik van de Parkieten, welke nu veel wordt gemaakt, bestaat in beplanting van bloemhangers, waarin men eenige bollen zet, wier stengels zich dan van nature over den rand naar omlaag buigen. Hierbij is op goede wijze partij getrokken van de eigenschap, dat de stengels niet rechtop staan, maar zich wegens de zwaarte der bloemen ombuigen. Voor perk beplanting gebruikt, geven zij wel een zeer phantastisch, maar niet altijd het gewenschte. regelmatige effect. Omtrent de afkomst der Parkieten heeft men jarenlang in het onzekere verkeerd. Sommigen

Sluiten