Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

levendig röse appelbloesem, Europe, vurig scharlaken karmijn, Faust, donker violet. Fra Angelico, donkerbruin zwart, Gretchen (Margaret, Marguérite), zacht vleeschkleurie röse, La Candeur (White Queen),' zuiver wit, Lantern (Nizza), zacht lila, van buiten zilverig wit. La tulipa noire, de zwarste van alle zwarte soorten, Le Nègre, zwart, Madame Krelage levendig röse, zeer groot, Mercello, donker bruin, Mirderis Blush, röse, Mr. Farnr.ombe Saunders. vurig scharlaken, Mrs. Ceveand, zacht vleeschkleur, Nora Ware. zacht lila, Ph. de Comminet, zwart, Bride of Haarlem, zacht satin röse, enorme groote bloem, Psyche vroeg zachtröse, The Sultan (Joseph Israi-ls), zwart, van Poortvliet, gloeiend donkerrood en Wedding Veil, bijna zuiver wit.

I. Rembrandt-tulpen.

Deze groep is ontstaan uit de Darwin-tulpen. Gelijk de oude Hollandsche gepanaceerde tulpen zijn ontstaan uit de gewone ëénkleuren, is deze de gestreepte en gevederde Darwin-tulp. De vormen en teekening der panaceering zijn zeer eigenaardig en volstrekt niet regelmatig. Evenmin, als het nog gelukt is bij de Darwin-tulpen de gele kleur te voorschijn te roepen, zoo ook ontbreken hielde verscheidenheden met gelen ondergrond. Menige jaren van cultuur hebben bewezen, dat de Rembrandt-tulpen constant blijven. Voor aanplant in groote 'groepen of' perken komen ze ons echter minder geschikt voor. Wil men van deze bloemen recht genieten, dan plante men ze in kleine partijtjes, zes of twaalf van dezelfde verscheidenheid ; elke bloem komt dan tot haar recht en kan men van hare schoonheid het meest genieten. De cultuur van de Darwin- en Rembrandt-tulpen iseenezeer gemakkelijke. Voor het meerendcel kweeken zij zeer sterk'. Het is alleen noodig, om den ouderlingen afstand bij het planten iets grooter te nemen dan bij de gewone tulpen noodig is. Door haar forsche bladeren vragen zij wat meer ruimte. Men kan ze het laatst van alle planten. Zij gedijen nog zeer goed, ook al zijn zij wat later geplant. Overigens komt de cultuur met alle anderen overeen en kunnen wij naar de daar gegeven wenken verwijzen.

Sluiten