Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In mijn serie „Goed, voor Geringen prijs", verscheen als No. 4-5:

Phantasiën op Lotte Ricaudet en Peter Dobbe

{Figuren uit „Het Zevende Gebod" van H. HE1JERMANS Jb.)

door

HENRICUS VAN HEESWIJK.

Dit werk, circa 100 bladzijden druk, mooi uitgegeven, kost slechts f0,40 gecart. f0.60.

Uit de vele gunstige recensies over dit boek, zij hier de volgende aangehaald, omdat zij tevens den inhoud karakteriseert :

„Phantasiën op twee figuren uit „Het Zevende gebod" van Heijermans. Een meisje, van jongsaf mishandeld en tot prostituee opgeleid. maar toch mei mooie gevoelens in een hoekje van haar ziel; een jong student, met somber huiselijk leven, smachtend naar wat zonnige warme liefde; beiden elkaar gevend waaraan beiden behoefte hebben.

De schrijver fantaseert daarop voort; wel gevoelig, en geheel zich verplaatsend in beider uiterlijk en innerlijk leven..,.

Follx in „Vrede".

Verkrijgbaar in eiken Boekhandel en tegen postwissel van den Uitgever

W. OVERVOORDE Jr. te Scheveningen ('s-Hage).

Sluiten