Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

an me, op 't Marrekeschrachie ... nó !" riep 'n man ons na, tot wien we ons 't laatst hadden gewend om inlichting en die gedienstig en nog meer uit nieuwsgierigheid misschien, ons was nageloopen op niet al te eerbiedigen afstand.

En 't bleek ons spoedig, dat de bewoners zelf niet wisten, dat ze op het N ieu we Grachtje wonen.

Dat is de reden, waarom diezelfde onbekendheid niemand kwalijk te nemen is.

We waren op het Marrekeschrachie.

Daar is v a d e r-o 1 e w e s j o 1 e m *) uit chedraacheen moeder-chot-laat-d'r-chezond woont er noch en as Vraatje metchotshulp chasse ne doet2) zal ze d'r óók konime wone. Wie kan an 't Nuwe Chrachie? Azze ze komrae met die versj war tste8) bekeurings kanne ze je an 't Marrekeschrachie wel

1) Zaliger,

(Bij de verklaring der jargon-uitdrukkingen heb ik evenmin als bjj de spelling rekening gehouden met de etymologische beteekenis der oorspronkelijk Hebreeuwsche, Duitsohe of Poolsohe woorden, die op den klank zijn nagesohreven. In de noot wordt slechts het equivalent aangegeven naar de bedoeling, die de spreker er aan heoht en die in de meeste gevallen ver afwijkt van hun eigenlijke beteekenis. S. Y. D. E.)

2) Trouwen gaat. 3) Verwensohte.

Sluiten