Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ons zoo klein moesten maken als een kind om er onder door te kunnen kruipen.

Hijman woonde vier-hoog-achter.

Van eenige vertrekken stonden de deuren open. Veel grooter dan twee vierkante meter zal geen enkele geweest zijn.

Ba, wat 'n goor-weeë lucht vunsde ons tegen uit die woningen! Onze reukzenuwen kregen den eersten indruk van het „leven" in die krotten, waar de schoorsteen rookt, de faecaliën niet worden afgevoerd, het hemelwater sijpelt door spleten en kieren en de atmosfeer rottig nat maakt.

Duizenden kinderen wonen zoo. Die arme stumperds krijgen geen frische lucht, ook niet als ze spelen voor de deur — schuin tegenover is een huidenzouterij en daar naast een vodden-en-beenen-pakhuis — ze blijven in het benauwde kamertje en in het benauwde straatje. En als ze behoorden tot de gelukkigen, die zomers voor drie weken naar 'n vacantiekolonie mogen, beseffen ze bij hun terugkomst hun ellendig lot eerst recht. Vóórdien hadden ze er zoo geen weet van. Ze wisten niet beter of 't hoorde zoo.

U hebt zooeven gehoord van de zit-

Sluiten