Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schrikwekkenden klank. In het. gunstigste geval zou een agent hem hebben ontzet, maar zijn besten tijd zou hij op het bureau moeten doorbrengen. En een bekeuring zou hij niet kunnen ontloopen.

Hij kwam op 'n inval, een reddenden misschien.

Met moeite maakte hij zich verstaanbaar. Verontschuldigen of ontkennen deed hij niet. Maar 't einde was, dat hij de vijf uitgezochte visschen aan de juffrouw liet voor haar eerste bod, acht stuivers.

— Ben je 'n haartje beduveld! schreeuwde de man, die zooeven had aangeboden den smous in de Baangracht te gooien. Hij mot se je kedoo geve. En anders... Weetje wat, pak an !

En zonder boe of ba wierp de ongeroepen verdediger 'n paar stuks, zonder te tellen, in de karrebies.

— Geef mij maar 'n borrel voor de moeite, riep hij nog het vrouwtje toe.

Er zijn advocaten, die 'n hooger honorarium bedingen voor hun juridische tusschenkomst!

Wat kon Cheijem doen?

Sluiten