Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KAAT ZICH HOUDT!

Het jongste succes!

De ondergeteekenden verklaren bij deze, om te dienen waar noodig, dat bij den geweldigen brand op Maandagavond 3 November 1902, uitgebroken circa 9 uur in de Stoomkuiperij en Kistenfabriek van de firma W. VAN DER LUGT & ZOON te Rotterdam, aan de Prins Hendrikkade, de kluis en kluisdeur, gedurende meer dan vier etmalen zijn blootgesteld geweest aan een hevigen vuurgloed en daarna eenige dagen met water zijn bespoten;

dat op Dinsdag 11 November 1902, des namiddags te half één uur, in tegenwoordigheid van de ondergeteekenden en van autoriteiten en belanghebbenden, de bedoelde kluisdeur, geleverd en gesteld door de firma J. LIPS Bz. te Dordrecht, is geopend en daarbij is gebleken, dat de inhoud van de kluis was gebleven geheel gaaf en ongeschonden, waarna de architect van den bouw de heer J. 1'. Stok Wzn. en de firmanten der firma J. Lll's Bzn., allen mede tegenwoordig, werden gelukgewenscht met de gebleken degelijkheid van hun werk.

Rotterdam, 15 November 1902.

H. I. v. d. HOEVEN,

Notaris.

ARNOLD GILISSEN,

Bankier.

H. T. LANDMAN & ZOON,

Fabrikanten.

M. M. LOURENS,

Architect,

Hoofdman vjd Roti. Vrijw. brandweer.

J. C. MEISCHKE,

Inspecteur vjd Bouwpolitie.

D. CHABOT,

Dir. der Naam/. Venn. „ Vriesseveem".

kasten en Kluisbomv - Dordrecht.

Sluiten