Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CATALOGUS

VAN

Seheltema <& Holkema's Advertentie-Bureau

Ti:

A M S T E R D A M

74 — 76 ROKIN, THIJ-FOON 621

BEVATTENDE

de namen en plaatsen van uitgave, tijd van verschijning, prijs der Advertentiën, kolombreedte enz.

VAN ALLE

DAG- EN WEEKBLADEN

VERSCHIJNENDE IN

NK I)E RL AM") HN ZIJNE KOLONIE N,

henevens een systematisch ingerichte lijst der

VAKBLADEN.

WORDT GRATIS AANGEBODEN.

Sluiten