Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DAGBLADEN,

NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLADEN,

Belletristische-, Politieke- en Finantieele Bladen. *)

Het teeken f duidt aan, dat dit blad ook onder een anderen naam verschijnt.

| Minimum

PLAATS VAN UITGAVE i ! ,...TA.

EN | VERSCHIJNT, i

i : regels en

NAAM VAN HET BLAD. I j pR1JS

Prijs per

regel.

Kolombreedte.

AMSTERDAM. j |cts.;mM.

I ; '

ALGEMEEN HANDELSBLAD . Dag. 2 X 1—4/1.25 1 30 65

IDEM Zaterdagavond 1—4 » 1.45 35 ^5

NIEUWS VAN DEN DAG . . • Dag. 1—3 » 0.95 30 45

Zie verder bthdz. 74

IDEM ZONDAGSBLAD 1—3*0.50 15 45

TELEGRAAF Dag. 2 X 1—4. 1.05 25 60

IDEM Zaterdagavond | 30 60

Zie verder bladz. 76

NIEUWSBLAD VOOR NEDERL. Dag 20 40

AMSTERDAMSCHE COURANT » 1 — 5 » 1.00 : 20 68

Zie verder bladz. 80

IDEM GEILL. ZONDAGSBI 1 — 5 * 1.00 20 50

Zie verder bladz. 80

TIJD Dag- 1 — 5 >125 25 50

STANDAARD » I —6 » 0.90 j 15 52

Zie verder bladz. 78

VOLK * '—^ * 0*^0 10 SO

VOLKSDAGBLAD » i — 3 * °-37* I2è 5°

ECHO » 1—3 » °-6° 20 5°

MORGENPOST » ,2I 5°

NIEUWE OCHTENDBLAD. . . » 15 5°

COURANT > 15 5°

•) Zie ook (1e afdeeling Vakbladen.

Scheltema & Holkema's Advertentie-Bureau, Rokin 74—76 — Amsterdam — Telefoon 621.

Sluiten