Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Minimum

PLAATS VAN UITGAVE aantal

EN VERSCHIJNT.

j regels en

NAAM VAN HET BLAD. pRIJS

Prijs per regel.

Kolombreedte.

DIEREN. Cts. mM.

DIERENSCHE COURANT f . . W. en Zat. i —5/0-55 65

DOESBURG.

DOESBURGSCHE COURANT . W. en Zat. 1—4 » 0.45 10 65

DOESBURG EN OMSTREKEN . Vr. 1—4 » 0.30 6 60

DOETINCHEM.

GRAAFSCHAP-BODE W. en Zat. 1—6 » 0.45 7i 50

BERKELBODE Zat. 1—6*0.45 71 50

DOETINCHEMSCH WEEKBLAD Vr IO 60

DOKKUM.

OOSTERGO W. en Zat. 1 —5*0.50 10 70

DOMBURG.

DOMBURGSCH BADNIEUWS . Zat 10 90

(Gedurende het Badseizoen).

DOORN.

WEEKBLAD VOOR DOORN + . W. en Zat. 1 — 5 » 0.55 10 55

DORDRECHT.

DORDRECHTSCHE COURANT. Dag. 1—6 » 1.10 17 j 75

DORDR. NIEUWSBLAD ... » 15 47

DORDR. ADVERTENTIEBLAD. Dond. I—5 » 0.25 5 70

MAAS-EN MERWEBODE f . . Zat. 1 — 5*0.40 8 65

NIEUWE HOEKSCHE WAARD + » 1—5*0.40 8 65

Scheltema & Holkema's Advertentie-Bureau Rokin 74-76 — Amsterdam — Telefoon 621.

Sluiten