Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Minimum

PLAATS VAN UITGAVE

EN VERSCHIJNT.

regels en

NAAM VAN HET BLAD. Prijs

Trijs per regel.

Kolom- ,

breedte.

Cts mM.

Oranjevaan, Amsterdam Zat. 10

Deutsche Wochenztg, » 20 45

BIERBROUWERS.

Ned. Brouwerscourant, Grave

Bierbrouwer, Eindhoven. . . Zat. 1—6/1.00 I2-J 60

Het Bier, 's Bosch

BOEKHOUDERS, ACCOUNTANTS, KANTOORBEDIENDEN, HANDELSREIZIGERS.

Maandbl. v/d. Boekh., R'dam 1—5 » 1.00 15 •••

Boekhouder, Amsterdam 15

Accountant, Utrecht . , 1—6» 1.00 15 5°

Mercurius, Rotterdam 1 — 6*0.75 i 10 ...

Mededeelingen Nat. Bond Hand.

en Kantoorbed., Rotterdam. I5en v. e. m. 1—5 8 I-°° 15 i 5° Bondsorgaan voor Handelsreizigers, Groningen ... » 1—5 » 0.50 10 70 Handelsreiziger, Rotterdam. . Zat. I —6 » 0.75 10 5°

Stenograaf, 's Hage. . . beg. v. e. m 20 ...

Gevleugelde Pen, » . . . 1 X p. w. 1—5 » 1.00 20 65

BOEKVERKOOPERS, BOEKDRUKKERS EN BINDERS.

Nieuwsbl. v/d. Boekh., A'dam. Dinsd. en Vr. 1—5 *0.75 15 7°

Vivat's Aankondiger, » 2 X p. m. 1 — 5 *0.50 10 70

Weekbl. v/d. Boekdr., Haarlem. 1 X p. w 15 60

Zie verder bladz. 101

Klaasesz' Aankond., Hengeloo. I X p. m 20 55

Scheltema & Holkema's Advertentie-Bureau, Rokin 74—76 — Amsterdam — Telefoon 621.

Sluiten