Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Minimum

PLAATS VAN UITGAVE

aantal

en VERSCHIJNT.

regels en

NAAM VAN HET BLAD.

Prijs.

Prijs per

regel.

Kolombreedte. j

j Cts. I mM.

Ger. Kerkbode, Rotterdam. . Zat. i—4/0.40 ! 10 65

Grenswachter, » » 1 — 6 »0.70 10 55

Nieuw Leven, » » | 15 55

Rott. Kerkbode, » W. en Zat 15 ...

Voorzorg, » 2 X p. w. 10

Ned. Kerkbode, » Vr. 1—690.90 15 •••

Zondagsblad v. R. » » ' 15

Zondagsbode, Schiedam. . . » 10 55

Getuige, Sneek . . W. en Zat j 5 65

Gouden Kandelaar, » . . 1 X p. m 10 52

Christen, Stadskanaal. . . . Dond. 1—5 »0.30 3 75

Heilbode, Utrecht. . » 1—4*0.40 10 60

Predikbeurtenblad, » . . Zat. j 60

Utr. Zondagsbode, » . . Vr. \ 7* - - ■

Utr. Kerkbode, » . . Zat. 1-10»0.50 10

Wekker, » . . Vr. 1— 6*0.50 10 ...

Predikbeurtenblad, Vlissingen . Vr. 5 ...

Ons Weekblad, Wolvega . . » 5

O verijs. Kerkbode, Zwolle . . 1 10 ...

Israëlieten.

\

Onafh. Isr. Org. v. N., Amst. Vr. 1 — 5 » 0.75 15 60

Centraalbl. v. Isr., » » 1—4*0.50 15 72

N. Isr. Weekblad, » » 1—4 » 0.50 15 70

Vrije Woord, » » 10...

Weekbl. v. Isr. Huisgez., R'dam. Dond. 1—5*0.70 15 65

Scheltema en Holkema's Advertentie-Bureau, Rokin 74—76 — Amsterdam — Telefoon 621.

Sluiten