Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PLAATS VAN UITGAVE

en VERSCHIJNT AANTAL

NAAM VAN HET BLAD. Regels en

Prijs.

Prijs per regel.

Kolombreedte.

Cts. mM.

Pension- en Woninggids, Baarn i X p. m. !

Woning- en Pensiongids, » 50

Woninggids, Deventer

Pension-en Woninggids,'sHage Dond. 1—4/0.50 10 55 Woninggids, Haarlem ... » 1—5 *0.50 10 57

Zeeuwsche Won.gids, Middelb.

Handels- en Won.gids, Vlaard. Zat. 1—5 » 0.40 8 65

Betrekkinggids, Gouda . . . 1 Woensd 10 62

Betrekk.-en Won.gids, Alkmaar Dinsd. 1—5*0.20 4 45 Dienstbode, Vianen .... Woensd. 1—5» 1.25 25 ...

Scheltema & Holkema's Advertentie Bureau, Rokin 74-76 — Amtserdam — Telefoon 621.

Sluiten