Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Nieuwe Courant

Dagblad voor Nederland.

Hoofdredacteur: Mr. L. J. Plemi> van Duivei.and. Administrateur: L. van Dam Pz.

Burcaux van Redactie en Administratie: LUTHKRSCHE BURGWAL 23-25, 's Gravenhage.

Verschijnt dagelijks in ochtend- en avondeditie.

Abonnement voor geheel Nederland:

ƒ2.50

per kwartaal;

Voor het Buitenland f 7-—1 België / 5.50. Ned. Indien ƒ 7.—.

ADVERTENTIËN:

1—5 regels ƒ 1.30; elke regel meer 25 cents. Bij contract belangrijk lager. Ingezonden mede-

deelingen 1—5 regels ƒ2.55; e^e regel 50 cents.

Boekaankondigingen 10 cents per regel, 3/2 maal. Boekverkoopingen 15 cents per regel. Liefdadigheidsannonces en publieke vermakelijkheden speciaal tarief.

H.H. Adverteerders aanbevolen

als de meest doelmatige publiciteit.

8

Sluiten