Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DB CONTROLEUR

Kritisch Weekblad.

Hoofdredacteur

E. VAN DER VEN.

(13de Jaargang).

Behoort tot de meest verspreide en meest gelezen weekbladen van het land en geeft — daartoe in staat gesteld door een uitgebreiden staf van bekwame medewerkers — een verscheidenheid van inhoud, zooals men dit in geen enkel weekblad aantreft.

DE CONTROLEUR is van richting en strekking strikt ONPARTIJDIG en GEHEEL ONAFHANKELIJK en behandelt alle belangrijke kwestiën van den dag, zoowel op politiek, sociaal en economisch gebied, als op dat van kunst, wetenschap, letteren enz.

DE CONTROLEUR is een veelzijdig blad, waarvan de inhoud zich onderscheidt door oorspronkelijkheid en actualiteit. Het streven is waarheid; het doel: bestrijding van alle verkeerdheden en misstanden op elk gebied, dat publieke belangstelling verdient.

Door zijn groote verspreiding — ook in de koloniën en t buitenland — biedt ook DE CONTROLEUR de meest gunstige gelegenheid tot publiciteit.

ABONNEMENTSPRIJS:

ƒ 4.— per jaar; per 3 maanden J 1.2<>, franco per post.

Voor buitenland en koloniën J 5. bij vooruitbetaling.

PROEFNUMMERS GRATIS.

Bureau van uitgave te Utrecht.

Sluiten