Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

welches auch die recht geistliche Zucht ist und heissen sollt».

Natuurlijk gaf onze wijze deze goede lessen voor den tijd en de omstandigheden waarin hij leefde, — t. w. in de eerste helft van de tweede eeuw vóór onze jaartelling. Doch ofschoon het niet te ontkennen valt, dat sedert in de maatschappij heel wat is gewijzigd, ten gevolge waarvan sommige wenken van Sirach, zooals die over de vrouwen, de kinderen, de bedienden (toenmaals slaven) niet meer ten volle voor ons kunnen gelden of althans niet onveranderd door ons kunnen worden overgenomen en behartigd, — is er toch veel in, wat nog van toepassing is of behoort te wezen.

Wat in de inleiding tot de eerste uitgave van Kuenen en Dyserinck gezegd is, blijkt juist geweest te zijn: « de vertaler werd gesteund door de overtuiging, dat de zoon van Sirach ook in deze eeuw bij velen een geopend oor zou vinden ». Het boek verdient dit succes en bewijst, dat het bekende woord: «andere tijden, andere zeden» geen onbeperkte waarheid bevat. In de Spreuken van Jezus Sirach staat veel, dat steeds behartigingswaard blijft. Reeds de oude Kerk heeft dat gevoeld en daarom het «boek der Wijsheid» den naam van Ecclesiasticus gegeven. «Ecclesia namelijk is, gelijk Dyserinck in de tweede uitgave opmerkte, een Grieksch woord, dat gemeente beteekent; en zoo heetten in de Latijnsche kerk de boeken, die bij de godsdienstige samenkomsten ter voorlezing dienden : 1 i b r i ecclesiastici, d. i. gemeente- of kerkboeken. Da ar

Sluiten