Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXXV: i2—2 2.

12. Geef aan God, gelijk Hij aan u gaf,

vrijgevig en naar uw vermogen,

13. want Hij is een God der vergelding,

en zevenvoudig geeft Hij tl terug.

14. Koop Hem niet om, want Hij neemt het niet aan,

15. en vertrouw niet op een offer van door afpersing verkregen goed,

want Hij is een God van recht,

en er is bij Hem geen aanneming des persoons.

16. Hij kiest geen partij tegen den arme,

en het smeeken der verdrukten hoort Hij.

17. Hij minacht het gekrijt van den wees niet,

noch de weduwe, als zij hare klacht uit.

18. Vloeit niet de traan langs de wang,

19. met een zucht over hem, die ze storten doet?

20. Bitterheid brengt genade,

het gekrijt reikt tot de wolken.

ai. Het geroep van den arme boort door de wolken, het rust niet, voordat het ze bereikt;

het wijkt niet, voordat God bezoeking doet,

22. en de rechtvaardige Rechter recht doet.

Ook zal de Heer niet verdragen:

de Geweldige zal Zich niet inhouden,

voordat Hij de lendenen der onbarmhartigen verbrijzelt,

Sluiten