Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XL1V : 9—18.

9. Anderen zijn er, aan wie geen gedachtenis bestaat,

zij bestonden voor niemand meer toen zij hun leven eindigden,

alsof zij niet geweest waren, waren zij,

en hunne zonen na hen.

10. Maar dit zijn de vrome mannen,

wier geluk geen einde neemt.

11. Bij hun nakroost is hun voorspoed duurzaam,

en hun erfdeel voor hunne kleinzonen;

12. aan de verbonden hield hun nakroost zich vast, en hunne zonen om hunnentwil;

13. tot in eeuwigheid houdt hun nagedachtenis stand, en hun roem wordt niet uitgewischt.

14. Hun lichaam is in vrede begraven,

en hun naam leeft van geslacht tot geslacht.

15. Hunne wijsheid verhaalt de gemeente,

en hun lof verkondigt de vergadering.

16. Henoch wandelde met den Heer en werd weggenomen, een wonder van kennis voor alle geslachten.

17. Noach de rechtvaardige werd onberispelijk bevonden, ten dage der verdelging werd hij een stamvader;

om zijnentwille was er een overblijfsel,

en om 't verbond met hem hield de zondvloed op.

18. Een eeuwig verbond werd met hem gesloten,

om niet te verderven alle vleesch.

Sluiten