Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XLVI: 14—20.

14. Naar het gebod van Jahve gaf hij de gemeente bevelen, en bezocht de tenten van Jacob.

15. Wegens de betrouwbaarheid van zijn mond werd hij als profeet geraadpleegd,

en om zijn woord werd hij als ziener geloofd.

16. Ook riep hij tot God, als zijne vijanden hem rondom in het nauw brachten,

terwijl hij een melklam offerde;

17. en de Heer donderde van den hemel,

in een geweldig gedruisch werd Zijne stem gehoord;

18. en hij vernederde 's vijands stadhouders,

en hij verdelgde al de vorsten der Filistijnen;

19. en toen hij zich op zijn sterfbed legde,

riep hij den Heer en Zijn gezalfde tot getuigen:

door wien heb ik mij laten omkoopen met geld of zelfs met een paar schoenen?

en geen mensch klaagde hem aan.

20. En ook na zijn dood werd hij geraadpleegd,

en wees hij den koning zijn weg,

en hij verhief uit de aarde zijne stem,

om door de profetie de misdaad uit te delgen.

Sluiten