Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tri p pels.

Kn ik bespeurde vroeger niets van ontevredeiihciil -

Ka rel.

Ik geloot' dnt graag; toch zult u mij geloven, «hit ik hier ontevredenheid vond — -

T r i p p e 1 s.

Kn waarover? NVat verlangt men dan?

Karei.

I)e mensen vragen meer waardering van hun werk niet in woorden, maar in behoorlik gangbare Nederlandse munt.

T r i p p e 1 s.

Welzeker, 't gewone liedje, — de oproerkreet «lor mode We moeten dat te keer gaan — — —

Doet il dat?

K a re 1.

Ik betwijfel, of «lat wel goed zou zijn.

T r i p pel s.

U twijfelt? IJ betwijfelt, of «lat plicht zou zijn? Op welke grond'?

Karei.

ik vrees zelfs, «lat het kwaad zou zijn. De mensen werken veertien uren daags, van 's morgens zes tot 's avonds acht, verdienen negentig cent per dag en kinderen niets of weinig. kinderen die n«>g niet werken moesten.

T r i p p e 1 s.

Buiten kinderen kan men op een steenfabriek onmogelik.

K ar el.

Dat zegt men, ja. In elk geval het loon is veel te laag.

Sluiten