Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kil rul.

Met Marie?

He rman.

Is daar je kamer? — Laten we naar je kamer gaan

Ka rel.

Spreek vrijuit, — de strijd is niet te keren; wat toch komen moet daar helpt geen keren aan

Hernia n.

't Is toch beter met beleid te handelen — — een ogenblik maar — - -- — Kom

/i gaan naar rechts. F.een daarna Stijnt/i1 op cun luiks.

I"V-

STIJNTJE.

S t ij n t j e.

Nou, «1 ie komen goed van pas, daar zullen ze van opfrissen - — - — de rechter is bij de kapelaan, daar lopen

ze in — — — Anders, wat doet de pastoor met al dat

volk in huis — — 't Wordt alle dagen mooier — hou de boel zo maar eens schoon

Xe bereddert onderwijl het. een en ander bij de tafel.

— —. - — als jan-en-alleniaal maar binnenloopt — — — — De kapelaan haalt al die lui aan, zeggen ze — — — — maar nou lopen ze in de

val — — — —

Trippels op, gevolgd dooi• Gocers, Koreiaer en Streel*.

V-

STIJNTJE, TRIPPELS, GOVEIiS, KOKEVAEK .

STEVELS.

Stij n tj e.

Alles staat gereed voor de — — heren

Sluiten