Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deloos mijn liefde mocht vermeren voor God "| 'k

niet ter «luiks verbergen wou een groter liefde en ik met

God bedriegen wou met lege woorden

M a r i e.

Lege woorden gaf je mij

Karei.

O.hot je da„ .Int J.z» hutali*. <»"" "» 'm '"f""

„1„ bi. « .1.- T* H„» dio zoul.t,,

,.. .j Nee. niet waar, nee

ZIT—e» M ».» .•«- H-. «

hem tarten zelfs het sterven aan het knus

T r i p p e 1 s.

1, uw pri»Ur»h.P •».

kerk een sterven aan het knus.

nog op ons neer — -

M a r i e.

staat wild op m strekt de armen naar Karei uit.

O werp dat kruis dan af - - en smeek God, dat H>1

• • een teken geev' en kwijt scheld' deze schuld

in zijn gena een xeh.< u n

<l«r liefde voor de aarde -----

Marie valt voor hem op de knieën. Trippels grypt haar a ,

Trippels.

Wat God voor eeuwig heeft gewijd 1,wk htm

niet aan

Marie.

God kan ontbinden wat Hij bond

T r i p p e 1 »•

Om Jezuswil, Marie

M a r i e.

. , Wa Bid God dan

Ik kan met anders

Sluiten