Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K nr e 1.

Ik room niet op mijn schaad e — ik buig in 't stof en bid genn om Jezus en der Heiligen wil, op voorbee vim de Moeder Gods —-

T r i p e 1 h.

Na berouw is voor die zonde zelfs vergiffenis, ook voor de mens die priester is; maar God to dienen sluit gehoorzaamheid aan God in zich — Ge moet begrijpen met uw hart —

Karei.

Mijn hart begrijpt, dat hulp aan armen en miskenden Gode welgevallig is.

T r i p pels.

Iets kan in wezen God niet ongevallig zijn, wat tocli do kerk verbiedt.

Po in in e 1 a e 1'.

Dat is toch vreemd, eerwaarde.

T r i p p e 1 s.

Dat is volstrekt niet vreemd voor wie verstaat. Het kan ontijdig zijn, en bovendien, de wijze waarop verdient niet altijd lof — - Voor 's mensen heil is zelfverloochening plicht, voor de priester 't eerst. Ze kweekt gelatenheid en stil berusten in een hoger wijsheid dan de onze. Dit beseft uw zoon niet en moet hij leren (ia tot de

mensen en zeg, dat ge tot beter inzicht bent gekomen 't Is nóg tijd — -- — -

K a rel.

Ik mag niets doen tegen mijn geweten.

T r i p p e 1 s.

Maar niet uw waan is uw geweten — Ten minste,

dat geve God! De bittere herinnering door u op-

Sluiten