Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D o in m e 1 u e r.

Meneer Pastoor, neem me niet kwalik, dat is mis, dat gaat te ver. Als hij in eerlik streven zijn eigen ziel durft wagen, tegen alle hevelen in, dan acht ik hem daarom te meer —

Trippels.

Niet ik beveel maar u verstaat dat niet, kimt het niet verstaan En ik begrijp nog altijd niet, hoe u

van steun durft spreken; — dat schijnt me, zo niet erger, dwaasheid toe, waanzin is het, uit de donkere dagen zoeven opgeroepen

D o m m e 1 a e r.

Het spijt me, dat u dwaasheid noemt, wat u blijkbaar niet begrijpt; maar ik wil geen twist daarover. Mij is liet om het even, of mijn zoon u, de kerk en heel de wereld wil bestrijden — mits hij doe, wat 't hart hein zegt. En dan daarbij zijn hoofd, — de wereld is geen gekkehuis. Maar niet u, en niemand, wie ook, betaamt het het hart te krenken met venijn van boos veronderstellen. Hij dient geloofd, en zelf gelovend moet hij doen wat hij gevoelt als plicht. Dat is mannewerk - en als u dat duisternis noemt, dan is de duisternis mij licht.

K a rel.

En dat wil ik doen, - mijn plicht - —

T r i p p e 1 s.

Niemand keurt dat op zichzelf af; maar ge hebt gehoorzaamheid beloofd in alles wat de kerk betreft, --- eerste plicht — — En buiten haar is niets. Heel de wereld is haar gebied ; ze is onveranderlik.

K a re 1.

Maar de mensen veranderen, en in andere tijden verstaan ze de dingen anders, die anders zijn

Sluiten