Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M h r i e.

Karei — — — ik kan niet meer bidden — — —

K a re I.

Wat zeg je 1111. Marie ?

M a r i e.

't Is donkere nacht voor mij — - — God is weg — — en alle heiligen zijn maar poppen, stenen beelden, stom en dood — — — Jezus stéén — — — de Moeder Gods een blinkend ding met klatergoud — — — —

K a re 1.

Grote God, -- — — Marie — — —

M a r i e.

Maar goddank — vannacht werd alles anders — - Ik had de ganse nacht geschreid en alles opgebiecht aan God , 'k heb niets verzwegen, niets -

K are 1.

Goddank!

M a r i e.

Ik heb gezegd: Mijn God — — — mijn hele ziel en lijf, en al mijn wensen en verlangen strekken als mijn armen uit naar hem — — — zo smachtend uit — — — en als dat zonde is, sla mij dan neer en maak me stom en blind — Doe mij uw wil weten, lieve God. of — — — ik smijt uw beelden neer en trap ze stuk — — — • —

K a r e 1.

leyt zijn hand op haar mond.

O, zwijg, Marie — — — — zwijg, zwijg — — — —

M a r i e.

Ik vervloek het loven zo — — — Waarom, almachtige God, mij zó getergd. dat ik het vloeken móét — Gij

Sluiten