Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar wie waarborgt mij dat morgen aan den dag de lieren niet andermaal opstaan'? — niet andermaal rechten uitvinden die plichtsverzaking wettigen? - Het geldt de toekomst van de maatschappij — — — Is het gezag uit God, of uit de mensen?

S t e v e 1 s.

Ik wil der niks meer van weten, ik heb mijn zonde duur betaald — — drie gulden vast K<'ld

G o V e l' s.

Wij beloven van nooit weer — ■— — — Wat zeg jullie? Wij zijn voor goed genezen — —

Bijvullend yemoiiqjel van de werklui.

Trippel s.

Je hoort het, Goltz; 't is uit voor altijd — Tot

de werklui. Zie je, zo loont het kwaad zijn meester; het steelt 't vertrouwen weg — — — — Mooie woorden, och , die mooie woorden! — — — Wie kan ze niet spreken i

— — en het allerschoonst als 't moet, als 't in zijn

kraam te pas komt —- — — de barelike duivel! — Eeuwen zoekt de kerk naar 't heil der mensen, ook hun heil op aarde; we vonden veel door Gods gena, maar alles niet — — — — Er blijft op aarde eeuwig lijden, dat is

de straf der zonde — Ik heb je dat geleerd en

eindeloos herhaald; toch geloof je jonge mensen, die mooi praten kunnen — — —- — al te dwaas. Ze weten zelf niet te onderscheiden goed van kwaad, Satans heilbeloften van de waarheid Gods — — — en zelf verblind verblinden zij de armen van geest — Je schuld is groot en droef is het voor wie de eenvoudige waarheid Gods liefhebben met hun ganse ziel — — - Laat ons God danken, dat met zo weinig offers zoveel zonde is geboet en gedenk de arme zielen in het gebed — -

Sluiten