Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kwaad vergelden, nee — — want daar geeft God geen zegen op — — — geen doden méér — —

(i o 11 z.

Ik eis voldoening — — — van Korevaer — — — en ook van Dommelaer de kapelaan, die schuldiger is dan hij — — — — Lang heb ik geduld, maar laat niet met me spotten — — — —

Beiregini/ onder de mensen — er komt me,et rerzet.

T r i p p e 1 s.

tot Goltz.

O, -- — — dat was beter toch verzwegen. — Dommelaer reist af — — — —

Goltz.

Recht is recht, eerwaarde — — — — Zij noemen zich immers de partij van het recht? — — -- Welnu, recht moet dan maar recht zijn — — — — De grondslag van de maatschappij moet gezond zijn, kerngezond — — — —

Mar ie van links op.

X.

De vorigen. MARIE.

Marie wordt opgemerkt — doch de pastoor haast zieli nu tot de werklui te spreken.

Trippels.

Nu, roep de man maar hier, ■— — — maar — — — geen geweld, geen geweld — — — — — Aan (Jod de straf, bedenk dat wel; geen kwaad met kwaad vergelden,

dat voegt ons mensen niet, — dat heb ik nooit gewild

en kom van middag weer — — — — en breng je kin-

Sluiten