Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deren mee, er is nog wat te eten in de pastorie Alles zal zich schikken nu, alles komt door Gods ge na terecht — - doe nu voorzichtig als wijze vrome

mannen — — — — —

Onder gemompel <le werklui af, — samen twistend. — — — Geen geweld — — —

2CI.

TRIPPELS, MARIE, GOLTZ.

T r i p pels.

tot Mar ie.

Je bent toch nog gekomen - — nu, dat is voor deze

keer eens goed Gelukkig ben je nu getuige van

een edele daad vriend Goltz neemt al het volk weer

in genade aan. — en uit het kwade komt het goede voort, goddank, goddank Is moeder niet bij je?

M a r i e.

Ik word hierheen gezonden.

Trippels.

verschrikt door de stem.

Gezonden ? — en door wie ■

M a r i e.

Door wie? — — Die mij hier zendt, gebiedt de blauwe en roode bloemen als onkruid weg te rukken uit het koren. — het kruis te kiezen boven 's levens heerlik],e;(] en plicht te zien als liefde — liefde

als vergift — — — —

Trippels.

Wat voor taal is dat? Hoe is je stem veranderd

Sluiten