Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leven en dood aan te gaan. De één toont duidelijk niet de minste vrees te koesteren, en gedraagt zich zelfs brutaal tegenover den tegenstander, die naar voorkomen en houding zeker niet voor hem behoeft onder te doen, want hij is zeker van zijne zaak en weet wel wat hij begint. Hij bezit de ngelmoe lëmboe sakilan, die maakt hem onkwetsbaar, onverwinbaar."

In de meest beroemde redevoering, die Bismakck ooit gehouden heeft, die van April 1888, zeide hij dat hij nimmer in een oorlog zou willen gaan zonder alle „imponderabilien" op zijne zijde te hebben. Ziet, dat is de macht der ngelmoe, „de inwendige overtuiging, die de spieren staalt;" de overtuiging van onoverwinbaar te zijn zal den straks genoemden Javaan doen overwinnen, vooral ook omdat de tegenstander door diens optreden begrijpt dat hij in het bezit is van zulk een ngelmoe. Door de kracht der imponderabilien, door ngelmoe overwon Japan Rusland, de Russen, die niets voelden voor dien oorlog, hadden geen ngelmoe aan hun zijde. Ik las eens in een Engelsch tijdschrift „onze soldaten vreezen geen soldaat der wereld behalve mohammedanen." Waarom? Omdat deze steeds ten strijde trekken met de macht der imponderabilien, van ngelmoe in Javaanschen zin.

En ook met den brand, met den dief zooeven genoemd had de Javaan niet zoo geheel ongelijk met aan ngelmoe te denken. Want de dief, die weet rond te strooien dat hij de ngelmoe bezit om ongestraft te kunnen stelen, dien durft de politie niet te vangen, of, zoo hij eenige keeren door groote behendigheid ontsnapte, dan vestigt zich van zelf de overtuiging dat hij zulk een ngelmoe bezit. En zoo is het ook met het huis. Als men gelooft dat iemand de ngelmoe bezit om zijn huis te vrijwaren tegen brand, dan durft niemand

Sluiten