Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II.

Hoe verrijken wij het gieleleven van den Javaan l

Ja, die ontwikkeling van den Javaan is de grootste puzzle voor den Europeaan, omdat het hem zoo moeilijk valt om zich in te denken in het zieleleven van den Javaan. Als wij hem ontwikkelen willen, dan denken wij steeds aan onze lagere scholen, en wij zouden den Javaan willen ontwikkelen door hem lezen en schrijven te leeren als onze kinderen doen, en daarover zullen wij nu eens het oordeel van goede Javanenkenners hooren. Wij citeerden in de eerste verhandeling reeds de woorden van Poensen, die het verlangen om alle kinderen naar school te zenden noemde „den spot drijven met hunne ellende" en ook Stoll schrijft: „Een groot bezwaar om ooit onderwijs meer algemeen te maken is, dat de kinderen bij den arbeid, speciaal karbouwen hoeden niet gemist kunnen worden," verschillende schrijvers toonden aan dat het ook den modin de grootste moeite kost de kinderen naar de langgar te krijgen en hiervoor uren moet kiezen, die met een geregeld onderwijs in onzen zin niet in overeenstemming te brengen zijn. Maar het voornaamste is dat de Javaan ook geen behoefte heeft aan lezen en schrijven. Van zijn standpunt redeneert de orang tani (landman) aldus (Stoll blz. 166):

Sluiten