Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LITTERATUUR.

Adul Rivai, Het geloof der inlanders in Indië. Algemeen Handelsblad,

13—17 Augustus 1901.

Berg, L. W. C. van den, Javaansch Christendom. Gids, Februari 1907. Bericht iiber die Laiidesirrenanstalt in Buitenzorg 1894 1901.

Batavia, 1902.

Boeka, De hoofden op Java. Indische Gids, 1902.

„ Een koffieopziener. Amsterdam, F. van Kossem.

Pah Troono. Amsterdam, F. van Rossen.

Brero, P. C. J. van, Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indië. Iets over Lattah XXXIV, blz. 002. Een en ander over de psychosen onder de bevolking van den Indischen Archipel. XXXV, blz. 23 en

419. 1894 en 1895.

Brooshooft, P. B., Iladjipolitiek. De Locomotief, 22/25 Februari 1899. Brumund, J. F. G., Te Boro boedoer. Tijdschrift Nederlandsch-Indië,

1858, II, blz. 252, 273.

Burg, C. L. van den, De geneesheer in Indië. 2e deel, 1887.

Doren, J. B. J. van, De Javaan in het ware daglicht geschetst. 'sGra-

venhage, Van Langenhuizen, 1851.

Godet, Rouert, Aine javanaise. Revue de Paris lc Nov. 1890, No. 21, blz. 193.

Harthoohn, S. E., De zending op Java en meer bepaald die van Malang.

Med. Ned. Zend. Gen. 4e Jaarg., 1800.

Hien, H. A. van, De Javaansche geestenwereld en betrekkingen, die tusschen de geesten en de zinnelijke wereld bestaat, verduidelijkt door petangans of tellingen. Semarang, 1890.

Hoezoo, W., Twee ontmoetingen met een Boepatie. Med. Ned. Zend. Gen.

XXXI, 1887, blz. 159.

Hulshoff, Pol. D. J., Eenige op- en aanmerkingen over het geven van onderwijs in de Nederlandsche taal aan inlanders. Gids XXV, II, 1903,

Sluiten