Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het klimaat zelf influenceert op een andere wijze de opvoeding in ongunstigen zin. Er wordt hard gewerkt in lndië. De man heeft meestal een zeer drukken werkkring en is weinig thuis; komt hij thuis, dan is hij loom en moe en geneigd alles door de vingers te zien, als de kinderen maar niet al te lastig zijn. Ook de moeder is minder streng dan de moeder in Europa; het dienstpersoneel vereischt meer toezicht, al is het talrijker, men woont meestal verweg van magazijnen, kleermakers, geoefende ambachtslieden enz. en zoo wordt veel aan huis gemaakt. Bij de huizen behooren meestal stallingen, een groote tuin, enz., die ook ten laste der huisvrouw vallen. Zit het gezin nu aan tafel, dikwijls bij door de warmte geringen eetlust, dan ziet men op tegen elke lichamelijke beweging, men is loom, en als de kinderen zich nu aan tafel onbehoorlijk gedragen, niet behoorlijk zitten of eten, dan maakt men wel eens een aanmerking, maar zijn de kinderen ongezeggelijk, dan ziet men het maar liever niet, en is blij als men rust heeft, al wordt het tafellaken bemorst of de kleeren bevuild; men heeft immers dienstpersoneel genoeg om die te laten wasschen.

Zoo is het in het kleine, zoo in het groote; het kind leert zelden zich iets ontzeggen, de middelen zijn meestal vrij ruim, aan sparen denken weinigen, en men kan aan eiken wensch van het kind voldoen, hetzij die heden naar een rijwiel, morgen naar een rijpaardje gaat. Zoo leert het kind zich niets ontzeggen, het leert alles naar zijn zin krijgen, zelfs in minder gegoede gezinnen. Onlangs was nog in de nieuwsbladen te lezen '),

1) „Weelderig gebrek lijden". Alg. Handelsblad van 22 Nov. 1906, volgens het Indische Nieuws van den dag.

Sluiten