is toegevoegd aan je favorieten.

De Friezen te Rome

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bloedvTrwant Xflr R;t° fw°ngtlegien Z0U -Z14Q' ha.F hand aan den

S^S^B

Wil

Sfsr"b°r.S N£*bi,rfnhirlui' rrt

iBssi

Bestond er wellicht een andere reden, welke den teeenrin Hion zij voor den Griek gevoelde noe versfprkpn vw,ml n ?

SniSSfirS

«iilPPSHsis

omrtdeUnWijPzerin wil t™ mtis8Chhi.en eenigen invloedsban

het «^oM'XSïi ^iisriSiü om het Gezantschap, dat den volgenden morgen reeds weder opTeis