is toegevoegd aan je favorieten.

Wijsheid en schoonheid uit China

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij glimlachte en zeide: „Generaal Si, meent ge die woorden wel? Leg een eed voor mij af, dan zal ik u gelooven." Si Ting San dacht bij zich zelven: „laat ik voor dat meisje maar zoo'n beetje een hol eedje afleggen, waaróm niet?" en zwoer: „Als gij mij loslaat om in mijn kamp terug te keeren, en ik ondankbaar tegen u mocht zijn, moge ik halverwege tusschen Hemel en Aarde opgehangen worden, dat mijn lichaam moeilijk een veilig plaatsje kan vinden." Toen Han Lee Hoa dezen eed hoorde bond zij hem zelf los, en liet hem zijn paard terug geven. Maar vóór hij een pijlschot ver weg was keerde Si Ting San zich om in den zadel en riep schimpend: Schaamteloos, verachtelijk wezen, ik ben daar zooeven in je duivelsche listen gevangen, en door je vastgebonden, hoe zou ik dus ooit je man willen worden. Denk er maar niet verkeerd over. Laat je paard loopen en kom er met mij om vechten!" Toen volgde weer een strijd van tallooze parades. Eindelijk sprak Han

van koppelaars. De bruidegom gaat niet zelf de bruid vragen —

die hij trouwens nooit gezien heeft *— maar de ouders van den jongen man sturen vertrouwde koppelaars — hem 1-iug — naar de

ouders van het meisje, om haar eerst te zien, en verder over alle

voorwaarden en aangelegenheden te spreken. Alles breedvoerig vermeld in den Tai Ts'ing Lilt Le, — het wetboek der Tai Ts'ingdynastie.