is toegevoegd aan je favorieten.

Wijsheid en schoonheid uit China

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het weer op, bang dat een ander het zou vinden en er zonde mee doen. Hij verborg het op de bergen, in kloven, in rotsholen. Zijn leven werd één wondere angst, dat het mes weer zonde zou doen, totdat hij het eindelijk begroef in zijn eigen hart, uit boete en liefde. En dit berouw verrcindc zijne ziel, die in Nirwana vergleed, zooals een lucht wolkje wegdroomt in het eindelooze, stille hemelblauw.

Daar is ook Bók-Liên, die zijne moeder redde uit de achttien hellen. Zij had de reinheid geschonden van achttien geslachten, die geen vleesch hadden ge-

geven zijn als de Al-Ziel der wereld, waartoe alles kan teruggebracht worden, en dit is rustig en stil, en eindeloos en het eenig Reëele. Maar alle woorden blijven er ver van, evenals alle begrippen ver van God blijven

Dat de menschen, die zich Nirwana niet konden voorstellen, zich zeiven een soort van hemel zijn gaan verbeelden, met de boeddha's als bevolking, en van buitensporige pracht, is verkeerd en absoluut in strijd met het essentieele boeddhisme, maar overigens verklaarbaar, evenals de traditioneele met poorten omringde en met muziek-makende engelen bevolkte hemel der burgerluidjes in strijd is met Jezus' leer. Men moet vooral geen puur boeddhisme uit dit stukje willen halen. De figuren van K wan-Yin e. a. en de Löh&ns zijn echte boeddhistische, maar zij zijn natuurlijk verkeerd gebruikt in deze Chineesche voorstelling van den hemel, hoe grootsch artistiek die overigens ook is.