is toegevoegd aan je favorieten.

Wijsheid en schoonheid uit China

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geproefd, maar alleen de zachte planten. Toen zij, door ziekte verleid, het vleesch der zonde at, werd zij gedoemd tot dood en hel. Maar Bók-Liên, haar zoon, toog uit om haar te redden, en volgde Kwanin s zachtwuivend gewaad, dat hem leidde. Vrijwillig schreed hij door de hellen, handen gevouwen, en het vuur week weg voor zijne heiligheid. Hij redde zijne moeder door de kracht van zijne liefde, en Kwan\ in neeg zich tot hem, de genadige, en voerde hem over naar Nirwana, zooals een vlam een zoeten geur medevoert in de lucht. *)

En zestien anderen, even heilig, even recht in hun bewegen, hunne levens evenwijdig gericht naar het

groote Nirwana, waarin alles droomt

En al deze pracht van goud, van zilver, en kleuren, daar aan den wand vóór mij, is pure symboliek, van diepe beteekenis. De Chineesche geloovigen denken, dat in al deze poppen door een mirakel de wezens tijdelijk geïncarneerd zijn, die zij voorstellen. Het gevolg van den mandarijn bestaat uit hellegeesten, die hem uit de hellen moeten geleiden naar de hemelen.

Om twee uur in den nacht wordt al deze rijkdom verbrand, buiten op het voorplein. Al de honderden

*) Ló-Han is het Chineesche woord voor Arhats, adepten (ongeveer hetzelfde als Mathama's). Uitweiding is hier misplaatst en zon te ver voeren.