is toegevoegd aan je favorieten.

Wijsheid en schoonheid uit China

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WU WEI.

EEN FANTAZIE ») NAAR AANLEIDING VAN LAO TSZ'S FILOSOFIE.

De volgende studie over Lao Tsz' „Wu Wei" moet volstrekt niet worden opgevat als eene vertaling, of zelfs maar eene vrije navolging van dien filosoof. Ik heb eenvoudig getracht de essence van

*) Van meer dan óéne zijde werd injj de opmerking gemaakt, dat, aangezien mijn werk geen vertaling is van Lao Tsz', en men volstrekt „niet" in Lao Tsz's „Tao" zag wat ik er uit voelde, de benaming „fantazie" meer zou passen aan dit werk dan „studie". De lezer, die mijn stuk heeft meêgevoeld, zal begrijpen met welk een gerust hart ik deze verandering maak, en hoe weinig het er toe doet.

Het tweede deel van mtfn werk „De Chineesche filosofie, toegelicht voor niet-Sinologen" zal behandelen Lao Tsz's „Tao Teh King", zoodat <de lezer, bij vergelijking hiervan met deze fantazie, beter zal kunnen oordeelen, hoever zij eene fantazie was.