is toegevoegd aan je favorieten.

Wijsheid en schoonheid uit China

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weten. Maar het éénige Heil is: de terugkeer tot onzen Oorsprong. In ons is Tao. Tao is Rust. Wij kunnen a een tot Rust komen door niet te verlangen, ook met naar goedheid of wijsheid. O! Al dat verlangen om te weten wat Tao is. En dat droeve werk van woorden om het te zeggen, om het te vragen. De ware Wijze betracht de Leer die zonder woorden is die ongesproken blijft.*) En wie zou ooit Tao kunnen uitzeggen. Die weten (wat Tao) is spreken het niet uit, wie het uitspreken weten het niet.**) Ook ik zal u niet zeggen wat Tao is. Gij moet dat zelf gaan vinden door u vrij te maken van alle begeerten en emoties en dan Van zelf te leven, zonder onnatuurlijke actie. Gij moet zacht naar Tao heendrijven zoo egaal en rustig als daar de vlakke, groote oceaan beweegt. Zij beweegt niet omdat zij wil bewegen, omdat zy weet dat het wijs of goed is om te bewegen. Zij beweegt van-zelve, en weet het zelve niet. Zoo zult gij in luchte zweving naar Tao verglijden, en gij zult het niet weten als gij aangekomen zijt, want dan zult gij Tao zelve zijn."

•> Deze ah, is verteld uit den Tao Tel, Km, (2e hoofdruk).

**) Deze zin is uit het 56e hoofdstuk van deu Tao Teh Kin* -J. ook te vinden in het ,* hoofdstuk van den Nan Hwa'