is toegevoegd aan uw favorieten.

Wijsheid en schoonheid uit China

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Dat is niet natuurlijk (zooals gij ziet). Toen zij pas dood was kon ik wel niet anders dan bedroefd zijn. Maar bij nader inzien bedacht ik, dat zij van te voren oorspronkelijk niet in 't leven was, en wel niet alleen niet geboren was, maar ook geen vorm had, en niet alleen geen vorm had, maar zelfs nog geen levens beginsel in dat vormelooze was gemengd. Evenals in broeiende grassen kwam er toen levensbeginsel, levens beginsel werd tot vorm, vorm werd geboorte. Nu heden gebeurde er weer wisseling, en zij stierf. Dit is gelijk de gang der vier jaargetijden, lente, herfst, winter, zomer. Rustigjes slaapt zij in het Groote Huis. Als ik nu jammerlijk weende zoude ik zelf van dit alles niet doordrongen zijn. En daarom hield ik er mede op."

De Wijze vertelde dit zoo eenvoudig, op zulk een' toon, alsof hij het alles heel natuurlijk vond. Maar het was nog niet helder in mij en ik zeide hem:

„Ik vind deze wijsheid ontzettend. Zij maakt mij

18. Met het „Groote Huis" bedoelde Chuang Tsz' natuurlijk „het Heelal" en dit „Huis" geeft iets bizonder vertrouwelijks aan dit gezegde, alsof Chuang Tsz' bedoelde dat zij toch altijd goed bezorgd was, als in een huis. H. Giles, dit zóó maar vertalende door „Eternity'', wat in den Chineeschen tekst niet staat, verliest dan ook in zijne vertaling juist dat intieme, dat Chuang Tsz's gezegde zoo treffend maakt. (Zie „Chuang Tsz" by H. Giles. London, Bernard Quaritch 1889). Er staat letterlijk: „Kil Shih", Groot Huis.