is toegevoegd aan je favorieten.

Wijsheid en schoonheid uit China

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

132

haar zoo voorzichtig, alsof hij een heilig ding droeg, of een teêr kind. Hij zette haar zacht neer op den grond, schoof een schuif open. en haalde uit de kist een groote nis van donker roodbruin hout, die hij op de tafel zette*).

„Ziet ge," zeide hij, „dat is om te beginnen een mooie nis. Een mooi ding moet in een mooie omgeving staan. De deurtjes zijn nog dicht. Vindt ge dat niet goed, dat idee, om het zoo altijd te kunnen verbergen voor profane oogen? Maar voor u wil ik het wel open doen." En de beide deuren van de nis gingen open.

Tegen een' achtergrond van lichtblauwe zijde stond een groot beeld. Het schitterde met zulk een' wonderen glans, dat het een eigen licht om zich heen had. Het was de boeddha Kwan-Yin, gezeten in een' lotus, die zich kuisch ontplooid had. De lotus rees recht en statig uit een wildgolvende zee * *).

„Ziet gij hoe heel eenvoudig en mooi dat is?" zeide

*) De Chineezen bewaren hunne kostbaarheden werkelijk zoo zorgvuldig. Een oud txxxldhabeeld zit meestal in een nis, met zijde bekleed. I)e nis in een houten kist. De houten kist in een doek. Bij zeldzame gelegenheden wordt het uitgepakt.

* *) Ken beeld als het hier beschrevene is geen fantasie van den schrijver, maar bestaat werkelijk. Schrijver heeft zelf een dergelijk beeld in bezit.