is toegevoegd aan je favorieten.

De sluier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wereld heeft gebracht en waarvan de vaders onbekend bleven. Maar zelf is hij ook al eenmaal de verwekker van 'n vijftal kleintjes bij z'n eigen moeder geweest, die toen alle verdronken zijn; en thans is de poes voor de tweede maal van hem zwanger. Kee Stam vindt die bloedschenderij in haar eerbare huis diep ergerlijk, te meer omdat Piet — vanwege z'n sensueele driften door Bart met den naam van Pik omgedoopt — z'n schaamtelooze lusten tot zelfs onder de oogen der huisgenooten tracht te bedrijven, op elk uur van den dag, telkens als 't hem belieft. Er zijn dagen, dat hij 't arme, van zwakte waggelende poesje geen moment met rust kan laten. Zelf 'n flink, forsch dier, met prachtigen kop, schitterende oogen, langen snorrebaard, glanzend-zwart vel, met overlangs op de borst 'n witte strook als van 'n front je, heeft hij, echte bruut, maling aan 't vermolmd gestel van z'n moeder, die gewoonweg óp en allang beu van hem is. Het huiselijk gekibbel over de buitensporigheden van Piet leidde tot dusver tot niets. Juffrouw Stam dreigde reeds herhaaldelijk met Piet te zullen laten snijden, doch ondervond altijd tegenwerking van Bart, die van geenerlei kunstbewerking aan zoo'n kerngezond prachtbeest wilde weten en dan nog maar liever de poes haar congé gaf, waartegen echter z'n moeder fel was gekant. Moest die arme poes voor dien gemeenen kerel de plaats ruimen ? Zoo bleef de situatie bij het oude. Maar Kee koestert 'n heimelijk plan : ze zal op 'n goeien