is toegevoegd aan je favorieten.

De sluier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoofdartikelen, in 't schrijven waarvan hij gepokt en gemazeld mag worden genoemd. En hij wéét, dat z'n eenvoudige abonnenten hem allemachtig graag lusten. Dat is de tiiomf, die hem zoo innig zelfgenoegzaam doet zijn en des zomers, op de rustige veranda van z'n villa in 't Gooi, tevredenlijk doet peinzen over 't groote, opbouwende werk van z'n pen.

Een vriend van hem, tevens medewerker aan de Bode, is de heer Vis, Jozef Vis, ook dien avond bij de familie Staader te gast. Deze Vis, 'n ongehuwd jongmensch, heeft vroeger gestudeerd voor de middelbare acte wiskunde, slaagde echter niet, trad toen als vennoot in een engroszaak in biscuits en aanverwante artikelen, trok zich na 'n jaar uit de firma terug, boemelde toen 'n tijdlang rond zonder betrekking, kwam daarna op 't kantoor van 'n levensverzekeringmaatschappij, ging daar weer vandaan omdat hij 't verdraaide voor zoo'n schijntje te blijven werken en kreeg alsdan 'n soliden kruiwagen aan z'n vriend Henri Staader, die hem bij de gratie van z'n macht tot kunstcriticus verhief. En thans schrijft de heer Vis heel aardig over tooneel, muziek, schilderijen en dramatische kunst, alle welke stukken hij bekrachtigt met de initialen

J- v.

— Nancy", zegt oom Staader, die veel van z'n nichtje houdt, ,,'t is vandaag eigenlek de dag om je 'n wensch voor je huweleksleve mee te geve; felicitaties alleen met je

S