is toegevoegd aan je favorieten.

De sluier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— Wat wenscht u me toe, pa ?" vraagt Nancy vroolijk.

— Ik ? dat hou 'k voor me, daar mag 'k me hier niet over uitlate.

— 'n Goed verstaander heeft maar 'n half woord noodig", beweert tante.

— Ik versta d'r niets van, tante", nukt Nancy onschuldig.

— Maar tante heeft ook gezegd : 'n goed verstaander, verklaart oom Henri, terwijl hij schalks naar Maurits loert.

De tobberd probeert te lachen en weet niet wat te antwoorden. Den geheelen dag heeft hij zich zoo goed mogelijk gehouden ; maar toch, onder 't werken door en ook aan 't diner bij de Staaders, kreeg hij telkens dat onaangenaam gevoel van gedruktheid terug, veroorzaakt door ze\i<herinnering aan de te gebeuren operatie van den volgenden dag. Oogenschijnlijk hebben ze niets aan hem gemerkt, althans niemand vroeg hem, of 'm iets mankeerde. En dat speet hem eigenlijk wel, want dan had hij tenminste kunnen beginnen met de voorbereiding zijner ongesteldheid, iets, wat hij tot nu toe uit eigen beweging niet heeft kunnen doen. Ook z'n ingetogenheid vandaag wekte geen verwondering, omdat die in z'n aard ligt en men van hem dus niet anders gewend is. Hij is nu eenmaal 'n uiterlijkkalm mannetje, in 't gewone, gelijkvloersche leven rustigbedaard, 'n zakelijk, plichtmatig ambtenaar, zonder hoogvliegende aspiratiën ; alleen dingen die hem erg hinderen,