is toegevoegd aan je favorieten.

De sluier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

compliment over je artikel van deze week heb je 't geleze, Nancy ?"

— Nog niet, pa, geen tijd gehad, hoor, ik let tegenwoordig meer op huishoudeleke artikele.

— 't Handelt juist over plicht," vervolgt haar vader, „nee, dat moet je toch leze, kind, 't is heel goed, heel goed ; 't lijkt me toch om de deksel niet makkelek, zeg, elke week maar weer z'n boetpredikatie te schrijve, dan over dit, dan over dat onderwerp."

— O, dat wordt gewoonte, Jo," antwoordt Henri, „dat is voor mij wat voor jou 't factureere van debetposte is, bij wijze van spreke."

— Zie je, ik moet je ronduit verklare, dat ik 'n dergelijk woord bepaald op z'n plaats acht in de tegenwoordige tijd en vooral in 'n blad, dat onder de ooge van duizenden lezers komt, zoo iets wekt tenminste nog öp en stemt tot nadenke; vergelijk daar 's mee de opruiende taal van 'n krant als „De Werkers", die 'k zoo te hooi en te gras wel 's inkijk, dan ga je pas beseffe de essentieele waarde van jouw artikele, Henri.

— Maar dat is juist wat 'k altijd beweer," antwoordt Henri, ,,'t ongelukkige volk wordt door dat gift in de grond bedorve, totaliter van de wijs gebracht ; als 'r één categorie van mensche doordronge moet zijn van 'n enorm verantwoordelekheidsbesef, dan wij, wij journaliste, die in geestelek opzicht presteere wat de machiniste materieel