is toegevoegd aan je favorieten.

De sluier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunne hervorme", vervolgt Johan Staader z'n rede, na zenuwachtig op de punt van z'n sigaar gekauwd en de tabakspluisjes te hebben uitgefloept, ,',en ze doen feitelek niks als afbreke ; 't is zoo verduiveld makkelek, dat socialisje-spelen, je trekt maar 'n kwaadaardig gezicht, hitst tevrede en nijvere burgers tegen elkaar op, verklaart alles en iedereen voor slecht en 't recept is klaar, je hebt jè socialist; en door die verregaande eenzijdigheid zijn ze zoo onwetenschappelek, dat komt 'r dan nog bij ; vergelijk daar 's mee de breede, alle lagen van de samenleving omvattende en toch niet minder critische blik van de liberalen, wat ? 't is zoo'n gemakkeleke leer en juist daarom ook zoo verleidelek voor de arme slokkers, die zich bij de neus late neme."

En dan plotseling naar de diepte detoneerend en wat bedaarder van stem, voegt hij er nog aan toe, met 'n expressief gezicht van nu-komt-de-quintessence : „want we wete langzamerhand nou al wel, waar 'm bij diè heere kamerlede en consorte de schoen wringt ; vader Cats heeft 't zoo geestig gezegd : om der wille van de smeer likt de kat de kandeleer."

— Ja en dan moet je hun polemiek leze", antwoordt Henri met '11 tikje aangeblazen vurigheid, „hun polemiek in zoo'n blad als „De Werkers" ; die is wel zóó arrogantbrutaal, dat je geneigd zou zijn d'r om te lache, als je niet wist dat 't gevaarlek was voor de argelooze lezers, die