is toegevoegd aan je favorieten.

De sluier

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hebbe jullie 't over de bouwkunst ?" vraagt hij.

Nee pa, meneer Vis deelt ons z'n opinie mee over

't concert van verlede Donderdag.

Dat hadt je anders kunne leze in de Bode, kind.

O, neemt u me dan niet kwalek, meneer \ is, maar

ik lees de krant altijd zoo slecht.

— Dat doen alle vrouwe", vergoelijkt haar oom. „m'n eige vrouw bijvoorbeeld slaat 'r nooit 'n oog in."

— Geloove jullie dat nu niét, hoor, ik spél de krant juist," verdedigt zich mevrouw Staader.

— De Bode is 'n beste krant", loftrompet de directeur, „vraag 't maar aan onze vriend Maurits."

Deze glimlacht.. Nancy, die naast hem op de kanapee zit, kijkt hem verliefd aan ; en dan haar handje op z n schouder leggend, zegt ze vroolijk : „als we getrouwd zijn, leest Maurits 'm net zoo goed, dan wordt de Bode onze huisvriend."

Zeker, waarom niet", antwoordt Maurits, „daar heb

'k niets tege ; maar ik heb tot nu toe altijd „De Gemeenschap" geleze en 'k zie volstrekt niet in, waarom k daar ineens voor had moete bedanke; je went toch ook aan n krant en om 'r twee tegelijk te leze, da's 'n beetje vervelend."

— Ja, daar heeft-i gelijk in," zegt Johan F.

Kom, Nance", animeert oom a bout portant, „laat

ons nu 's geniete van je schoone zang en spel, kom, meisje!